مواد آموزشی


شعر,داستان و ... کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان


داستان

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2010 آرزو Arezoo PDF
بازدید
187 KB
2010 بازنده Bazandeh PDF
بازدید
186 KB
2010 چه کسی‌ اول میشه Chekesiavalmisheh PDF
بازدید
188 KB
2010 چراغ راهنمایی‌ Cheraghrahnamai PDF
بازدید
223 KB
2010 چغندر بزرگ Dastanchoghondarbozorg PDF
بازدید
205 KB
2012 مهمانی مهتاب نوشته ی: قدسی‌ قاضی نور Mondschein von Ghodsi Ghazipur PDF
بازدید
103 KB
2012 آب و گندم از کوشیار و قدسی‌ قاضی پور Ab o Gandom PDF
بازدید
46 KB
2012 اِمروز دَر وین باران آمَد از مجموعه استاد پارسای Emruz dar wian Baaraan Aamad PDF
بازدید
144 KB
2012 ببخشین خانم از مجموعه استاد پارسای Bebakhshin Khanum PDF
بازدید
70 KB
2012 فرزین و فروزان از مجموعه استاد پارسای Farzin und Foruzan PDF
بازدید
53 KB
2012 همدرد از مجموعه استاد پارسای Hamdard PDF
بازدید
62 KB

↑  به سمت بالا


شعر

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2010 در قطار Dar Ghataar PDF
بازدید
54 KB
2010 هفت سین Haftseen PDF
بازدید
118 KB
2012 روباه و کلاغ از حبیب یغمایی Fox und Rabe PDF
بازدید
58 KB

↑  به سمت بالا


کمک آموزشی

 

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2010 روش تهیه تقویم کلاس Taghwim-e-kelass PDF
بازدید
77 KB
2012 کتاب یکم از مجموعه استاد پارسای ketab yekom PDF
بازدید
77 KB
2012 مدل برای کارتها از مجموعه استاد پارسای Vorlage für die Karten PDF
بازدید
527 KB
2012 نقشه ی کشور ایران Landkarte Iran PDF
بازدید
53 KB
2012 دستور زبان فارسی پسوندها (ک، ستان، چه) از مجموعه استاد پارسای Persische Grammatik: Suffix PDF
بازدید
168,497 KB
2012 دستور زبان فارسی: پرسش، قید، صفت... از مجموعه استاد پارسای Persische Grammatik: Fragewort, Adverb, Adjektiv... PDF
بازدید
91 KB
2012 واژهای مشترک زبان فارسی و اروپایی از مجموعه استاد پارسای Gemeinsame Begriffe in der persischen und europäischen Sprachen PDF
بازدید
39 KB
2012 جشن‌های ایرانی‌ از مجموعه استاد پارسای persische-Feste PDF
بازدید
53 KB
2013 من یک کتاب هستم. افروز آموزنده Ich bin ein Buch PDF
بازدید
53 KB

↑  به سمت بالا


بازی‌های آموزشی

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2012 با راهنما جورچین درست کنید Puzzle PDF
بازدید
289,211 KB

↑  به سمت بالا


جدول الفبا

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2012 جدول الفبا Persisches Alphabet PDF
بازدید
341 KB
2012 الفبای دری از مجموعه استاد پارسای Dari Alfabet PDF
بازدید
2,797 KB

 


↑  به سمت بالا